Buurtsportcoaches SSNB weer up-to-date op het gebied van EHBO

Op maandag 25 oktober hebben de buurtsportcoaches van SSNB weer een leerzame ‘bijscholingsdag’ gehad. In de ochtend stond EHBO cursus op de planning. Na het volgen van deze EHBO herhaling zijn de buurtsportcoaches weer up-to-date qua kennis en kunde op het gebied van eerste hulp.

Fons de Kok, manager HRM bij SSNB vertelt: “Het is belangrijk dat iedere buurtsportcoach voorzien is van een (geldig) EHBO diploma. Tijdens de start werden alle collega’s in vier groepen verdeeld, waarna ze roulerend verschillende onderdelen hebben afgewerkt. Een leuke afwisseling van theorie en praktijk. Zo werden alle deelnemers door middel van een kaart/dominospel bevraagd over hun kennis en werden alle praktische zaken weer eens doorgenomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de stabiele zijligging en de verschillende manieren van om te gaan met blessures op en rondom het sportveld en de sportzaal.”

Fons vertelt verder: “Onze collega’s die nog niet zo lang in dienst zijn, kregen de basiscursus aangeboden. We hopen EHBO natuurlijk zo min mogelijk te hoeven gebruiken, maar in het werkveld ontkomen we daar helaas niet aan. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer met de doelgroep ‘ouderen’ gewerkt. Daarom is het erg belangrijk om voldoende kennis te hebben van eerste hulp, om bij deze doelgroep de hulpvraag te kunnen herkennen en kennen. Met name de kennis over de werking van het hart en de verschillende kenmerken van een beroerte zijn belangrijk. Maar onderwerpen als ‘onderkoeling’ en ‘oververhitting’ zijn ook voorbeelden die iedereen moet kennen en kunnen in zijn of haar werk.”

In samenwerking met Ascendens verzorgt SSNB voor buurtsportcoaches een basiscursus EHBO en twee keer per jaar de vereiste EHBO herhalingscursus. Het betreft de basiscursus en herhaling van het Oranje Kruis diploma. Ook buurtsportcoaches, vakleerkrachten en andere beweegprofessionals die niet bij SSNB in dienst zijn kunnen hieraan deelnemen.

Wil je meer weten over onze EHBO cursus?

Klik hier voor meer informatie.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.

    Top