Dit is onze programmamanager Noud van Herpen

Sinds 1 februari 2021 ben ik in dienst bij SSNB als programmamanager. In mijn nieuwe rol ga ik onder meer aan de slag met de meerwaarde van sport en bewegen binnen de openbare ruimte, het sociaal domein en maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming. En wellicht heeft u het al voorbij zien komen, op de website van SSNB kunt u meer lezen over wie ik ben en waarom ik gekozen heb voor SSNB, zie: “Volop gedeelde ambities voor maatschappelijke waarde sport”. Nu wil ik u graag meenemen in wat ik de komende tijd ga doen bij SSNB.

Wat houdt de functie in?

Een veel gestelde vraag tijdens de kennismakingsgesprekken, die ik zowel binnen als buiten de organisatie voer, is “Wat doe je als Programmanager?”

In mijn functie ben ik primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en uitvoering geven aan nieuwe concepten, met als doel de doelstellingen van SSNB te realiseren. De brede focus van SSNB en de talrijke ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen maken mijn functie ontzettend uitdagend. Denk bijvoorbeeld eens aan alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van duurzaamheid, Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR), Uniek/Inclusief sporten, de nieuwe functieprofielen van de Buurtsportcoaches en de (aankomende?) sportwet. Daarnaast laat Corona het belang van een gezonde leefstijl extra zien. Van de ene kant is het een rampjaar voor de sport maar van de andere kant ben ik er van overtuigd dat deze pandemie er voor zorgt dat sport en bewegen alleen maar hoger op de (beleids)agenda komt te staan. Mijn taak zal zijn om te kijken hoe wij als SSNB in kunnen spelen op deze ontwikkelingen.

Daarnaast ga ik samen met de Manager Personeelsdiensten, Nabil Bouchlal, invulling geven aan de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de dienst werkgeverschap. Deze dienst richt zich tot op heden voornamelijk op werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Echter willen we dit in de nabije toekomst verder uitbreiden naar een totaalpakket waarin we sportverenigingen nog beter in staat zijn te ondersteunen. Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat veel verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning rondom het aanvragen van compensatie en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar we willen ook de link leggen met onderwerpen als de open club, verduurzaming en inclusie & participatie.

Een andere vraag waar ik me mee bezig ga houden is: “met wie gaan we de uitdagingen op deze thema’s aan?” Uiteraard hebben we een flink netwerk opgebouwd in de afgelopen 41 jaar. Maar omdat het speelveld continu in ontwikkeling, is zullen wij niet alleen onszelf moeten blijven ontwikkelen, maar ook moeten investeren in onze waardevolle partnerships.

Contact

Inmiddels ben ik bijna 2 maanden bezig met bovenstaande vragen en begin ik een steeds beter beeld te krijgen van wat er speelt. Maar mocht u naar aanleiding van het bovenstaande het idee hebben dat ik u gemist heb in mijn rondje langs de velden, schroom dan niet contact met me op te nemen via 06 – 34 47 28 48 of n.v.herpen@ssnb.nl. Ik kijk er naar uit om deze bal, samen met u, op te pakken!

 

 

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Sleutel.

    Top