Fietsen is belangrijk, maar kan gevaarlijk zijn

Ouderen (65+) fietsen gemiddeld het minste aantal kilometers van alle leeftijdsgroepen. Ook is te zien dat onder de doelgroep ouderen de meeste slachtoffers vallen door een fietsongeluk (CBS, 2018). Dit is erg zorgelijk.

Fietsers die omkomen in het verkeer zijn gemiddeld ouder dan slachtoffers van dodelijke auto-ongelukken. Van de omgekomen fietsers in 2019 was 59 procent 70 jaar of ouder en 12 procent jonger dan 30 jaar. Van de omgekomen automobilisten was 21 procent 70 jaar of ouder en 35 procent jonger dan 30 jaar (CBS, 2020). Dit laat zien dat ouderen kwetsbaarder zijn op de fiets dan in een auto.

Oorzaken ongevallen

65% van de 75 plussers fietst nooit tot bijna nooit meer. De belangrijkste redenen waarom deze groep niet meer fietst is omdat zij last heeft van gezondheidsproblemen of niet durft (CBS, 2020). Toch stappen gelukkig nog veel ouderen wel op de fiets. Dit kan echter soms wel leiden tot onveilige situaties. Zowel het evenwicht als de coördinatie nemen af wanneer mensen ouder worden en kunnen daardoor bijdragen aan het relatief hoge risico op ongevallen bij ouderen (Osoba, 2019). De redenen die ouderen zelf benoemen voor de hoge kans op ongevallen zijn het niet opletten of het maken van een stuurfout. 48% van deze ongevallen zijn te wijten aan het verliezen van het evenwicht tijdens het fietsen en het op- en afstappen (VeiligheidNL, 2016).

Belang van fietsen

Dagelijkse beweging helpt bij het tegengaan van verschillende aandoeningen zoals diabetes type 2,  depressie en hart- en vaatziekten (Nijland, 2017).  De World Health Organisation (WHO) beveelt dan ook aan om elke dag 30 minuten te bewegen. Fietsen is een vorm van bewegen die erg toegankelijk is. Ook is het een beweegvorm die makkelijk in het dagelijkse ritme past. Denk hierbij aan een boodschap halen met de fiets of op bezoek gaan bij vrienden en familie. 

Project doortrappen

Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar zoals eerder genoemd zijn zij ook kwetsbaar in het verkeer (Zet, 2021). Het programma Doortrappen heeft de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Het doel van Doortrappen is om de fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al zijn. Het gaat er om hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of hun (fiets)gedrag. Dit kan gedaan worden via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente. Op logische momenten krijgen de fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren.

Nieuwsgierig?

SSNB werkt samen met Zet om zoveel mogelijk Brabantse gemeenten te ondersteunen bij het programma Doortrappen. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw gemeente zijn? Neem dan contact op met Demy Weertman via d.weertman@ssnb.nl.

Literatuurlijst

 • CBS. (2018). In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto. Geraadpleegd op 2-2 2021 via https://www.cbs.nl
 • CBS. (2020). 11 procent 55-plussers in 2018 dagelijks op elektrische fiets. Geraadpleegd op 2-2-2021 via https://www.cbs.nl
 • Nijland, H. (2017). Planbureau voor de Leefomgeving. Fietsen leidt tot langer en gezond leven. Geraadpleegd op 10-02-2021 van www.pbl.nl
 • Osoba M.Y., Rao A.K., Agrawal S.K., Lalwani A.K. (2019). Balance and gait in the elderly: A contemporary review. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 4(1):143-153.
 • VeiligheidNL (2016). Fietsongevallen in Nederland: SEH-behandelingen 2016. Amsterdam: VeiligheidNL
 • Zet en SSNB. (2021). Plan van aanpak Doortrappen Noord-Brabant
Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Sleutel.

  Top