De Kempengemeenten over de waarde van sport

”Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten en te participeren. Sporten is namelijk gezond voor lichaam en geest. Er mogen geen drempels zijn om mee te doen, op wat voor gebied dan ook.”

In deze rubriek delen Brabantse gemeenten hun kijk op de toegevoegde waarde van sport en bewegen. Dit keer zijn de Kempische wethouders sport van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden aan het woord over het Kempisch Sport- en beweegakkoord.

Sporten voor iedereen
In De Kempen hebben we fantastische accommodaties, waar grote groepen mensen met plezier sporten en bewegen. Deze accommodaties steunen overigens voornamelijk op fantastische vrijwilligers. Het verenigingsleven is zeer belangrijk voor de Kempengemeenten en de kernen binnen die vier gemeenten. Verenigingen vormen een belangrijke factor met betrekking tot een goede leefbaarheid in onze kernen en dat geldt ook voor onze regio. Door regionaal samen te werken, kunnen we in De Kempen zowel kwalitatief als kwantitatief een goed sport- en beweegaanbod voor iedereen blijven waarborgen.

Datzelfde geldt uiteraard ook voor de fysieke omgeving; deze moet aantrekkelijk zijn en blijven, en jong en oud uitnodigen tot bewegen.

Wethouder Maarten Maas, gemeente Reusel-de Mierden: “Daarom zijn we ook blij dat we in Reusel-De Mierden binnenkort een kunststofbaan voor atletiek kunnen aanleggen waar iedereen in de regio gebruik van kan maken. ‘Iedereen doet mee’ staat hoog in ons vaandel, evenals ‘Samen Doen’. Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten en te participeren. Sporten is namelijk gezond voor lichaam en geest. Er mogen geen drempels zijn om mee te doen, op wat voor gebied dan ook.”

 

Wethouder Stef Luijten, gemeente Bergijk: “Voor Bergeijk is het ook belangrijk om een grotere variatie aan sporten te kunnen aanbieden aan onze inwoners dan hetgeen we alleen binnen de eigen gemeente hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan zwemmen, atletiek, of honkbal. Deze disciplines hebben we niet in gemeente Bergeijk maar we willen onze inwoners wel laten zien dat ze bij collega gemeenten van harte welkom zijn.”

 

Wethouder Davy Jansen, gemeente Bladel: ”In Bladel staan wij er ook zo in en zijn daar ook al volop mee bezig. Een concreet voorbeeld is dat wij ook niet-Bladelse verenigingen, die een sport aanbieden die binnen onze eigen gemeente niet (in verenigingsverband) beoefend kan worden, subsidie verstrekken. Bijvoorbeeld: HC Eersel ontvangt subsidie van de gemeente Bladel voor de Bladelse jeugdleden die daar actief zijn. Hiermee laten we zien dat sporten en het aanbieden van sport niet stopt bij de gemeentegrens en met een regionaal sportakkoord kunnen we dit nog meer kracht bijzetten.”

 

Kempisch Sport- en beweegakkoord
Het mooie van een sportakkoord is dat het niet van de gemeente is, maar van de diverse sport- en beweegaanbieders én van partners uit o.a. zorg, onderwijs, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven samen. We hebben vooraf per gemeente bij deze partijen gepolst of er interesse en draagvlak was voor het sluiten van een sportakkoord. Omdat hiervoor binnen de vier Kempengemeenten voldoende interesse was, hebben we samen een sportformateur aangevraagd om te komen tot een gezamenlijk Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Deze rol wordt uitgevoerd door het duo Miriam van Moll en Johan Vermeulen (SSNB).

Een regionaal akkoord is overigens ook hartstikke logisch omdat er binnen de Kempengemeenten al veel wordt samengewerkt. Zorgverleners, onderwijsinstellingen en sportaanbieders (denk aan hockey, honkbal, fietscross en atletiek) in De Kempen zijn niet aan de gemeentegrenzen gebonden. Dit is ook de belangrijke reden waarom we Kempen breed aan Uniek Sporten (sporten en bewegen voor mensen met een beperking) deelnemen en we samen optrekken met het IJsland project (waarbij sporten een belangrijke interventie is in de preventieve aanpak van drank- en drugsgebruik).

Wethouder Léon Kox, gemeente Eersel: “In de Kempen weten we elkaar goed te vinden. Het is daarom logisch om ook op het gebied van sport- en cultuur elkaar op te zoeken”.

 

Wat verwachten we van het Kempisch Sport- en beweegakkoord?
In het sportakkoord verwachten we dat de positieve waarden die sport en bewegen in zich hebben, kunnen vergroten en verder ontwikkelen. We hebben veelal dezelfde ambities en doelstellingen en door regionaal samen te werken, kunnen we elkaars positieve punten beter benutten, nog meer van elkaar leren en krachten en financiën bundelen. Het spreekt voor zich dat er, indien nodig, ook ruimte is voor lokale accenten. Het is wel belangrijk dat we niet te lang blijven hangen in ideeën uitwisselen, maar vooral dingen gaan doen.

Speerpunten Kempisch Sport- en beweegakkoord
Vooralsnog ziet het er naar uit dat de volgende thema’s terugkomen in het sport- en beweegakkoord: een wens om te komen tot een sportplatform, sport en bewegen inzetten als middel om een bijdrage te leveren aan andere sociaal-maatschappelijke vraagstukken, werving en behoud van vrijwilligers, nieuwe lidmaatschapsvormen, beweegplekken in de openbare ruimte (ook voor mensen met een beperking en ouderen), elke kern moet sport- en beweegmogelijkheden hebben, stimuleren van de beweegrichtlijn en positieve sportcultuur.

Borging van de samenwerking
Tijdens de bijeenkomsten is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een zogenoemd sportplatform om (regionale) samenwerking te verbreden. Ook met onderwijs, zorg en bedrijfsleven. In dat sportplatform (nu nog een werktitel) kunnen ook gemeente overschrijdende zaken worden opgepakt. Dat zal vast af en toe voor een uitdaging zorgen, maar dat is helemaal niet erg. We blijven deze ontwikkeling in elk geval met veel interesse volgen.

We vinden het uiteraard belangrijk dat het niet bij dit akkoord blijft en dat de ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hoe dat er precies uitziet, is nu nog niet bekend maar we weten en vertrouwen erop dat de sportformateurs het als hun taak zien om dat goed vorm te geven.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

    Top