Hoe kunnen technologie en innovatie bijdragen aan het stimuleren van sport en bewegen?

Deze vraag stond centraal tijdens het werkatelier dat Clusters Sports & Technology en SSNB vanuit het Vitality Living Lab organiseerden tijdens de Dutch Design Week. De genodigden en bezoekers in het Brabant Living Lab Paviljoen werden uitgedaagd om vernieuwende ideeën uit te wisselen over dit thema. De casus van de gemeente Vught stond daarbij centraal.

Uitdaging gemeente Vught: ontmoeten en bewegen voor jong en oud

Veel Brabantse gemeenten zijn zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. Zo ook de gemeente Vught, die heeft aangegeven haar openbare ruimte in te willen zetten om nieuwe vormen van vitaliteitsbevordering te testen en daarmee haar bewoners vitaler te maken. Ontmoeten en bewegen bij beweegpleinen staat in Vught centraal. De beweegpleinen moeten jong en oud uitnodigen zodat intergeneratief bewogen kan worden. De uitdaging van de gemeente Vught zit met name op het gebied van meten en effectiviteit: hoe vaak worden de beweegmogelijkheden gebruikt en welke veranderingen op individueel niveau zijn meetbaar voor en na beweeginterventies? Een extra uitdaging in Vught is het in beweging krijgen van middelbare schooljeugd bij de beweegpleinen.

Tijdens het werkatelier kwam op de eerste plaats naar voren dat het initiatief en aanpak van de gemeente tot dusver onderstreept en toegejuicht worden. De energie die dat met zich mee bracht uitte zich in kritische vragen en veel tips. Zo gaat het niet alleen om de voorziening, de hardware, de software en de zogenoemde orgware, maar vooral ook om de behoefte van de specifieke doelgroepen: “ga de wijk in!”. Ook dataverzameling in de vorm van een nulmeting met aanvullend monitoring wordt als randvoorwaarde genoemd. Om niet alles opnieuw te ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van bestaande data, innovatieve oplossingen en ervaringen in andere gemeenten. De partners van VLL hebben aangegeven hun expertise in te willen brengen. De eerste afspraken met o.a. TUe, Eindhoven Vitaal en SSNB werden ter plekke gemaakt.

Over Vitality Living Lab

In het project Vitality Living Lab verbinden we uitdagingen van publieke partijen om bewoners van buurten, wijken en gemeenten gezonder en vitaler te maken met mogelijkheden die door kennispartijen, bedrijven en/of bewoners worden aangereikt. Vorig jaar tijdens de Dutch Design Week brachten we bijvoorbeeld de vraag van de gemeente Uden rondom vitaliteit van jongeren samen met een initiatief van de TU/e, waarmee de Gezonde School Challenge ontstond. Leerlingen worden met een slimme en sociale app gemotiveerd tot een gezonde leefstijl door challenges.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

    Top