Impact realiseren: Hoe maak je als buurtsportcoach team het verschil?

Wil je weten hoe je jullie buurtsportcoach team naar het volgende niveau kunt brengen en nog beter kunt laten inspelen op lokale ontwikkelingen, met andere woorden: meer impact kunt realiseren ? Lees dan onderstaande blog over een van mijn teamcoaching trajecten.

Dynamisch werkveld buurtsportcoaches

Een buurtsportcoach stimuleert dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen en verbindt sport daarom met andere sectoren. Juist vanuit die rol van verbinder werkt de buurtsportcoach, veelal vanuit een team buurtsportcoaches, nauw samen met verschillende organisaties.

Het is prettig om als team verantwoordelijk te zijn voor een opdracht en samen invulling te geven aan het plan van aanpak, dat in overleg met de gemeente en andere partners is opgesteld. Een plan dat van jaar tot jaar kan verschillen vanwege het dynamische werkveld waarop geanticipeerd moet worden. Een logische en wenselijke ontwikkeling. Maar waarom is het dan toch vaak lastig om andere, nieuwe dingen te doen en niet te blijven hangen in wat je deed? Of juist om focus te behouden en niet teveel dingen tegelijk willen doen?

Stilstaan bij veranderd werkveld

Ik merk dat veel buurtsportcoaches het moeilijk vinden, of (denken dat ze) het daarvoor te druk hebben, om af en toe stil te staan bij de vraag: doen we de juiste dingen en doen we ze juist? Terwijl het heel belangrijk is om jezelf die spiegel voor te houden, om de inzet te monitoren. Want hoe mooi is het als je vroegtijdig kunt signaleren. Als je partners proactief kunt adviseren om het plan van aanpak op punten aan te passen als de omgeving daar om vraagt. Omdat blijkt dat je met het bestaande sportaanbod een bepaalde doelgroep niet voldoende bedient. Omdat de verenigingen meer behoefte hebben aan ondersteuning. Of omdat samenwerking tussen bepaalde sectoren achterblijft. Omdat je impact wilt realiseren, het verschil wilt maken.

Denkende doeners en ‘doendende’ denkers

Ik heb ooit gelezen dat buurtsportcoaches denkende doeners en ‘doenende’ denkers zijn. Dat ze enthousiast en niet snel van de wijs te brengen zijn. Laat dat nu net kwalificaties zijn die goed matchen met de functieomschrijving. Tegelijkertijd ligt daarin wellicht de oorzaak van de uitdaging om de focus te verleggen.

Het verschil maken

Een tijd geleden kreeg ik de vraag of ik een team buurtsportcoaches in een Brabantse gemeente wilde begeleiden bij een dergelijk vraagstuk. Het plan van aanpak voor 2020 en de komende jaren was op een aantal fronten sterk gewijzigd ten opzichte van de afgelopen jaren en het buurtsportcoach team vond het lastig om met elkaar vorm te geven aan het nieuwe plan. Een plan dat een aantal andere ambities, programmalijnen en acties bevatte dan ze al jaren gewend waren.

Op mijn vraag, tijdens de eerste sessie, waarom de buurtsportcoaches de dingen blijven doen die ze deden en nog te weinig tijd nemen om te reflecteren en het vervolgens anders te doen, kwamen uiteenlopende reacties: wat we nu doen, doen we gewoon al erg goed. We pakken wel nieuwe dingen op, maar stap voor stap. En: niet iedereen heeft de ambitie om steeds te moeten vernieuwen. Of: het oude voelt vertrouwd, daar hebben we jarenlang complimenten voor gehad. Maar ook: we krijgen geen specifieke richtlijnen van hogerhand. En: het is frustrerend dat verandering zo langzaam gaat, maken we wel echt het verschil?

Denken in kansen

Wat ik de buurtsportcoaches in een dergelijk traject probeer mee te geven, is dat ze beter in kansen kunnen denken in plaats van in belemmeringen. Zij zijn degenen met ervaring. Ervaring met de doelgroepen, de activiteiten, het werkveld. Een actieve buurtsportcoach neemt geen afwachtende houding aan, heeft niet per se instructies nodig van hogerhand of vanuit de gemeente. Hij of zij toont eigen initiatief, heeft een mening. Als een idee of een voorstel goed beargumenteerd en voldoende concreet is, zal een samenwerkingspartner het juist waarderen als je een verandering in het plan van aanpak voorstelt. Vooropgesteld dat het een bijdrage levert aan de geformuleerde ambities en aan uitdagingen ten aanzien van doelgroepen, sport- en beweegaanbod, het verbeteren van samenwerking of sociaal maatschappelijke vraagstukken in de betreffende gemeente.

Samenwerken binnen het team

Een dergelijke werkwijze vereist nauwe samenwerking binnen het team, waarin de taken van buurtsportcoaches onderling kunnen verschillen. Zaken als: waarom doen we wat we doen, wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor, hoe communiceer je met elkaar en met je partners waaronder de opdrachtgever(s), waar zit de toegevoegde waarde, hoe evalueer en monitor je, enzovoort, zijn belangrijk om regelmatig te bespreken. Stilstaan dus bij: doen we de juiste dingen en doen we ze juist. Want als je impact wilt realiseren is dat onmisbaar!

Miriam van Moll
Regiocoördinator Zuidoost Brabant

Is jouw interesse gewekt en zou deze vorm van teamcoaching ook jullie (buurtsportcoach) team verder kunnen helpen? Neem dan contact op met jouw regio coördinator om te vernemen hoe de organisatie experts/procesbegeleiders van SSNB jou kunnen helpen.

West Brabant – Martijn Gommeren, tel. 06 – 41904109
Hart van Brabant – Marja Nieuwenhuis, tel. 06 – 14647469
Noord-Oost Brabant – Jos Kuipers, tel. 06 – 24822490
Zuid-Oost Brabant – Miriam van Moll, tel. 06 – 20491909

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.

    Top