De waarde van sport in de gemeente Landerd

“Elke kern heeft zijn eigen (sport)identiteit”

In deze rubriek delen Brabantse gemeenten hun kijk op de toegevoegde waarde van sport en bewegen. Deze keer lees je meer over het sport- en beweegbeleid van de gemeente Landerd. Met onder meer aandacht voor de beleving van sporters, ondernemerschap van sportverenigingen, verbinding met sociaal domein, gezamenlijk bijdragen aan maatschappelijke opgaven en de voortzetting én uitbreiding van de buurtsportcoachregeling.

Wat is kenmerkend voor het sport- en beweegbeleid in de gemeente Landerd?

Kleinschalige kernen met een eigen (sport)identiteit

Kenmerkend aan de gemeente Landerd is haar structuur met kleinschalige kernen. Schaijk, Reek en Zeeland zijn krachtige kernen met hechte gemeenschappen en ieder een eigen (sport)identiteit. Elke kern kent een grote mate van sociale en maatschappelijke betrokkenheid op de sportaccommodaties (binnen en buiten) en bij de sportverenigingen. Ondanks de kleinschaligheid is er binnen de gemeente en op het gemeentehuis veel expertise op het gebied van sport en bewegen. Neem als voorbeeld de adviesgroep Landerd SpoRtZO. Deze adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en sportverenigingen en vanuit alle kernen die hiervoor op persoonlijke titel zijn gevraagd. Leden van de adviesgroep hebben een helicopterview ten aanzien van sport en bewegen en het totale buurtsportcoachproject in Landerd. De adviesgroep heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van het buurtsportcoachproject Landerd SpoRtZO in de gemeente. Door er met elkaar voor te gaan stijgt de (sport)participatie in de gemeente. Sport gerelateerd en op diverse aanpalende terreinen biedt de gemeente Landerd ondersteuning en advies aan de sport- en beweegaanbieders om zo met elkaar de schouders eronder te zetten voor een gezond en gelukkig Landerd.

Wethouders Böhmer: “trots op beleving inwoners”

Beleving van sporters en ondernemerschap van sportverenigingen

“Ik ben trots op de manier waarop inwoners sporten en bewegen in de gemeente beleven,” zegt wethouder Moritz Böhmer. Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse sportkampioenenhuldiging. Er worden elk jaar weer veel bijzondere prestaties neergezet. Er is aandacht voor volwassenen maar ook alle jeugdkampioenen worden in het zonnetje gezet. Al deze sportkampioenen worden tijdens een leuke en gezellige middag gehuldigd. “Van deze stralende gezichten kan ik genieten als wethouder van deze gemeente,” zegt Böhmer met een grote glimlach. Ook is Böhmer trots op het ondernemerschap van sportverenigingen. Verenigingen vechten voor hun bestaansrecht en denken daarbij niet klein in mogelijkheden voor verbeteringen. Door goed gewortelde en betrokken sportverenigingen kunnen inwoners hun leven lang met plezier sporten. Ook wordt er op die manier een divers sport- en beweegaanbod in stand gehouden voor de inwoners.

Wat wil de gemeente Landerd komend jaar realiseren binnen het beleidsterrein sport en bewegen?

Sporten en bewegen nóg meer verbinden met het sociaal domein

We willen sporten en bewegen nóg meer verbinden met het sociaal domein. In het gemeentehuis werken verschillende ambtelijke afdelingen al regelmatig met elkaar samen, dit mag nog veel meer. Maar ook integrale samenwerkingen tussen partijen buiten het gemeentehuis zoals bijvoorbeeld zorgcoöperaties, preventiewerkers jeugd en buurtsportcoaches mag meer. Sporten en bewegen kan hierdoor vaker als middel worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Neem bijvoorbeeld het minimabeleid van de gemeente, hetgeen een mix is van allerlei regelingen. Er is voor minima veel mogelijk maar dit aanbod dient wel bij de juiste vraag aan te komen en aan te sluiten. Vanuit sporten en bewegen kan een waardevolle rol vervuld worden in het signaleren en verbinding maken tussen de doelgroep en hulpverlening.

Dette kan bidra til å sikre at stoffet er trygt for pasienten. hva koster cialis i norge kan også forårsake alvorlige bivirkninger som hukommelsestap, skjelving (plutselig og ekstrem risting) og forvirring.

Hoe werken partijen tussen verschillende domeinen in Landerd samen aan een het in beweging brengen van verschillende (kwetsbare) doelgroepen?

In gezamenlijkheid bijdragen aan maatschappelijke opgaven

De buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO geven het goede voorbeeld door actief op zoek te gaan naar verbindingen. Sporten en bewegen is daarin een krachtig middel. Dit inspireert ook anderen hopelijk weer om meer in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. Een mooi voorbeeld is het ontstaan van een wandelgroep voor diabetici. Doordat de praktijkondersteuners van een huisartspraktijk de verbinding legden met de buurtsportcoach, de wijkverpleegkundige, de preventiewerker jeugd, diëtisten en ook andere (zorg)professionals ontstond in april 2018 een wandelgroep met enkel mensen met diabetes. Vervolgens namen zij deel aan de Nationale Diabetes Challenge. Het initiatief groeide uit tot meerdere wandelgroepen over meerdere afstanden en is nu ook toegankelijk voor alle inwoners. Zij vertrekken tegenwoordig vanuit een beweegpunt bij een zorginstelling die alle wandelaars een verzamelplek en een kop koffie aanbiedt. Op die manier is de wandelgroep geholpen én wordt er meer levendigheid gecreëerd binnen de zorginstelling.

Welke impact realiseren de buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO in de gemeente Landerd?

Voortzetting en uitbreiding van buurtsportcoachregeling

Je komt onze buurtsportcoaches echt overal tegen. Ze zijn aanwezig in hun groene kleding en daarmee goed zichtbaar. Kenmerkend is ook de toegankelijk voor inwoners en lokale organisaties. Na een succesvolle pilot heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de komende vier jaar door te gaan met de buurtsportcoachregeling. Onze buurtsportcoaches hebben dus hun waarde bewezen en zullen hun werkzaamheden met enthousiasme doorzetten. Er is zelfs voor vanaf 2020 uitbreiding van de regeling aangevraagd. Dit betekent nog meer groen geklede buurtsportcoaches in onze kernen en een nog grotere meerwaarde van sporten en bewegen!

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

    Top