Lokaal sportakkoord Eindhoven in de spotlight

Veel gemeenten hebben inmiddels een lokaal sportakkoord. Ook de Gemeente Eindhoven ging samen met de initiatiefnemers Supportpunt en de Eindhovense Sportraad (ESR) aan de slag. Het doel van dit akkoord is om de sport te verenigen en te laten samenwerken met andere domeinen, zodat zoveel mogelijk Eindhovenaren (blijven) sporten of bewegen. Het gaat daarbij om een structurele aanpak. Er werd door de initiatiefnemers een onafhankelijke sportformateur aangesteld, Brigitte Musters, werkzaam bij SSNB. Zij vertelt hoe het sportakkoord tot stand kwam en hoe nu met de uitvoering gestart wordt.

De start van de realisatie van een lokaal sportakkoord in Eindhoven in april 2020 volgde op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. In het lokaal sportakkoord Eindhoven (LSAE) hebben sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren.

Aan de slag

Voor SSNB geldt dat de lokale sportakkoorden perfect aansluiten bij haar eigen visie en missie om veel meer mensen (duurzaam) aan het sporten en bewegen te krijgen en daarbij ook de sport zelf te versterken. Voor Brigitte Musters een mooie kans om hier vanuit haar rol als sportformateur invulling aan te geven. Brigitte vertelt: “Om te zorgen voor een breed draagvlak, organiseerden we een startbijeenkomst waarvoor tal van instanties en verenigingen werden uitgenodigd: sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg, kinderopvang, gemeenschapshuizen; ze werden allemaal bij de plannenmakerij betrokken. Tijdens deze interactieve sessie werd bij alle deelnemers (die zo’n 100 partijen vertegenwoordigden) input opgehaald en hieruit zijn 3 thema’s gekomen:

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Vaardig in bewegen
3. Vitale sport- en beweegaanbieders

Verdiepende bijeenkomsten

Op basis van deze 3 thema’s werden 3 verdiepende bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst vroegen we de deelnemende partijen op papier te zetten wat hun droom/wens was voor de Gemeente Eindhoven en haar inwoners en wat ze daarvoor nodig zouden hebben. Deze wensen hebben we aangescherpt door de deelnemers met elkaar te laten bepalen welke wensen het beste voor de stad waren, zodat we gedragen ambities konden formuleren. Ambities die iets doen voor meerdere inwoners en waar meerdere partijen een bijdrage aan konden leveren, als trekker, partner of supporter.

De 7 ambities

Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers en de koplopergroep die gedurende het proces ontstond 7 ambities gedefinieerd:

 1. Een platform waarop al het sport- en beweegaanbod in Eindhoven te vinden is.
 2. De inclusieve sportaanbieder: sportaanbieders helpen toegankelijk te worden voor iedereen: belemmeringen om te gaan sporten en bewegen bij Eindhovense Sportaanbieders weghalen, letterlijk en figuurlijk drempels verlagen.
 3. Een sportkaart (sport- en beweegaanbod betaalbaar en meer toegankelijk maken voor iedereen en de mogelijkheid bieden, voor inwoners die niet over voldoende financiële middelen beschikken, om activiteiten uit te proberen).
 4. Van jongs af aan vaardig in beweging (0-6 jaar).
 5. Middelbare scholieren weer in beweging brengen door middel van beweegprogramma’s en clinics.
 6. Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte: toegankelijk, uitnodigend, faciliteert ontmoeting en is inclusief.
 7. Versterken sportaanbieders door middel van groei vrijwilligers en personeel, zodat er meer focus komt voor onderwerpen als inclusief en vaardig in bewegen.

 

Extra draagvlak creëren

In september 2020 stonden de contouren al aardig, maar we wilden nog meer partijen, die vanwege Corona niet konden deelnemen aan de bijeenkomsten, aan laten haken om zo een nog breder draagvlak vanuit de stad te creëren. Dus begin december 2020 hebben we een extra bijeenkomst georganiseerd. De kracht van de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is namelijk de dynamiek en de interactie tussen de deelnemers. We hebben tijdens deze bijeenkomst de ambitie-eigenaren hun ideeën laten pitchen en gelukkig zijn daar nog diverse partijen uit de stad op aangehaakt.

Aan de slag

Het is uiteindelijk een participatief traject geworden, met veel inspraak van veel verschillende partijen. Iedereen kon en kan zelf beslissen met welke ambitie ze in welke rol aan de slag wil gaan: als trekker, partner of supporter. Nu het lokaal sportakkoord is gerealiseerd gaan we verder met de volgende fase ‘Van akkoord naar uitvoering’. Daarvoor heb ik inmiddels het stokje overgedragen aan mijn collega Miriam van Moll, die de rol van regisseur nu vervult. Zij ondersteunt de ambitie-eigenaren en de 45 partners bij het verfijnen van de plannen van aanpak, de samenwerking tussen alle partijen en het ontsluiten van de uitvoeringsbudgetten. Daarnaast zal zij ook een rol spelen in de inrichting van een commissie die zich bezig gaat houden met de voortgang van de uitvoering en alles wat daarbij komt kijken. Vanuit het sportakkoord is er ook een adviseur lokale sport beschikbaar voor de Eindhoven. Deze adviseur ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal sportakkoord mee uit te voeren.”

Tips andere sportakkoorden

Bij de vraag of Brigitte nog tips heeft voor andere gemeenten die ook aan de slag gaan met de uitvoering van een lokaal sportakkoord reageert ze: “Het is belangrijk dat er iemand structureel alles blijft aanjagen, maar ook blijft faciliteren om de partijen bij elkaar te houden. Streef daarmee naar een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarnaast is het belangrijk dat je steeds blijft kijken naar hoe je zo goed mogelijk de wisselwerking op kunt zoeken met het bestaand beleid of met andere relevante ontwikkelingen, zoals een preventieakkoord. Want dat kan elkaar heel mooi versterken. Probeer slimme verbanden aan te leggen in netwerk, middelen en inspanningen. Dit is in Eindhoven erg goed gelukt, de sportnota van de Gemeente Eindhoven sluit naadloos aan op het lokaal sportakkoord, dat is echt fantastisch! Ik ben supertrots dat er, ondanks het lange proces mede door Corona, nu 7 enthousiaste ambitie-eigenaren zijn, die vol energie aan die ambities gaan werken!”

Quotes:

“De sport in Eindhoven heeft veerkracht laten zien in coronatijd. Daar ben ik enorm trots op. Een sportakkoord sluiten we niet zomaar! Met heel veel partijen hebben we concrete doelen voor ogen, die ook echt het verschil gaan maken voor sportaanbieders en iedereen die wil sporten. Ik kijk uit naar de komende tijd, waarin we iedereen gaan stimuleren om te gaan sporten of bewegen!” – Stijn Steenbakkers, Gemeente Eindhoven, wethouder van economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport –

“De essentie van het sportakkoord is dat de sport zich leert te verenigen, te professionaliseren en een betere gespreks- en samenwerkingspartner in de lokale gemeenschap te worden. Dit past heel erg bij de ontwikkeling: sport als doel en sport als middel.” – Brigitte Musters, Directeur SSNB –

“Stilzitten, dat kennen we in Eindhoven niet. Met z’n allen zorgen we goed voor elkaar en onze stad. Sport is hierbij van vitaal belang. We zijn er trots op dat dit akkoord met onze samenwerkingspartners tot stand is gekomen. Samen houden we Eindhoven in beweging.” – Arjen Buit, Directeur Supportpunt –

 “Als ESR hebben we een belangrijke aanzet gegeven tot het Sportakkoord. Het is nu zaak om de plannen snel om te zetten in concrete acties. Samen met verenigingen, onderwijs, gezondheid en andere vertegenwoordigers gaan we Eindhoven een nog aantrekkelijkere sportstad maken”. – Jac Rooijmans, voorzitter ESR –

Bekijk hier het Lokaal Sportakkoord Eindhoven 2021
Bekijk hier de video van Lokaal Sportakkoord Eindhoven

Wil je meer informatie over het Lokaal Sportakkoord Eindhoven? Neem contact op met Miriam van Moll op m.v.moll@ssnb.nl.

Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.

  Top