Met ‘Gezond Waalre’ het verschil maken

Tijdens de eerste bijeenkomst die we organiseerden in het kader van de totstandkoming van een lokaal Preventieakkoord voor Waalre zei wethouder Liesbeth Sjouw het volgende: ‘Laten we met dit Preventieakkoord het verschil maken. Er gebeurt al zoveel op het gebied van preventie, hoe kunnen we slimme verbindingen maken, nog beter samenwerken en van elkaar leren’. En met die boodschap zijn we enthousiast aan de slag gegaan.

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel om gezondheidsschade door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Meer dan 70 organisaties hebben zich gecommitteerd. Naast preventieve inzet is het belangrijkste doel in het hele land een beweging op gang te brengen dan wel te versterken, ook lokaal en regionaal dus. In Waalre is inmiddels een lokaal Preventieakkoord ‘Gezond Waalre’ gerealiseerd en vanuit SSNB was Miriam van Moll hier als formateur bij betrokken.

Wat was jouw rol binnen het Preventieakkoord Waalre?

Miriam: “De primaire taak van een formateur is om de relevante partijen bij elkaar te brengen, het proces te faciliteren en het Preventieakkoord te schrijven. Daarnaast vind ik het belangrijk om een gemeente zoveel mogelijk te ontzorgen, de gemeente is immers één van de partners. Natuurlijk trap je samen af bij het maken van de startfoto en het in kaart brengen van de relevante stakeholders, maar van daaruit neem ik het stokje over.

Ik werk altijd graag met een klankbordgroepje, bestaande uit een aantal professionals. In Waalre waren dat afgevaardigden van de GGD-Brabant Zuidoost (gezondheidsmakelaar én jeugdarts), van de huisartsen in Aalst-Waalre, van de Coalitie Eén tegen Eenzaamheid en vanuit de gemeente de beleidsmedewerkers gezondheid en sport. Ik legde bepaalde keuzes in het proces aan hen voor en heb hen nadrukkelijk betrokken bij het formuleren van ambities en actiepunten. En uiteraard heeft de GGD ons voorzien van belangrijke data ten behoeve van de startfoto.

De ambities van het Preventieakkoord Waalre

Tijdens een aantal bijeenkomsten, vele andere contactmomenten en op basis van de uitkomsten van het inwonerspanel, hebben we in aanloop naar dit Preventieakkoord onze goede en minder goede ervaringen gedeeld. Deze vormden de basis voor dit akkoord en zijn vertaald naar de ambities en actiepunten:

Informatievoorziening

 • Uitbreiden informatievoorziening
  Tijdens de bijeenkomsten is duidelijk geworden dat er behoefte is aan goede informatievoorziening. Hoe maak je de vele initiatieven die er al zijn, bekend? Hoe kom je met elkaar in gesprek om drempels te verlagen? Welke spelers bevinden zich in dit werkveld, wat is nu eigenlijk het aanbod, wie doet wat, etc. Om tegemoet te komen aan de behoefte, is voorgesteld dat alle relevante organisaties hun eigen sociale kaart blijven hanteren en dat we op zoek gaan naar een middel om die organisaties samen te brengen.
 • Sport- en beweegstimulering
  – Sportstimulering voor alle doelgroepen
  – Ontwikkelen van motorische vaardigen van 0-4 jarigen
  – Voldoende actief, zowel fysiek als mentaal
  – Te voet of met de fiets naar school
 • Leefstijltransitie – gezonde leefstijl op school, in de sportkantine en in de supermarkt
  – Onderzoeken of Waalre een JOGG-gemeente kan worden
  – Sportverenigingen sluiten aan bij Gezonde sportkantine
  – Voorlichting in de supermarkt over gezonde voeding
 • Gebruik van alcohol en andere drugs
  – Op zoek naar achterliggende redenen gebruik van alcohol en andere drugs
  – Bewustwording stimuleren
  – Faciliteren van ontmoeting
 • Inrichten uitnodigende beweegvriendelijk openbare ruimte
  – Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte

Als je benieuwd bent naar wat deze afspraken precies inhouden, blader dan door het lokaal Preventieakkoord Gezond Waalre.

Hoe staat het er nu voor?

Ook Rob van Daal, verenigingscontactfunctionaris en Yvonne Schouten, beleidsadviseur Sociale Ontwikkeling, zijn betrokken bij Gezond Waalre. Yvonne vertelt over hoe het er nu voor staat: “Eind april is het Lokaal Preventieakkoord aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ter beoordeling. Het Preventieakkoord voldoet aan de gestelde eisen. Vervolgens hebben we in juni de aanvraag voor het uitvoeringsbudget 2021 ingediend. Dit is voor de gemeente Waalre een bedrag van € 10.000. In juli komt de kopgroep voor het eerst samen om de prioritering van de actiepunten te bespreken. In de Nationale Sportweek gaan we met de wethouder en betrokken partners het Preventieakkoord formeel ondertekenen. Met het budget van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl leggen we een verbinding naar de acties uit het Lokaal Preventieakkoord en het Waalres Sport- en beweegakkoord. Het streven is dat we na de zomervakantie echt in de uitvoering aan de slag gaan!”

Heb je nog tips voor andere gemeenten?

Miriam vertelt enthousiast: “In elke gemeente gebeurt al veel op het gebied van preventie. Dus in de meeste gevallen gaat het niet om het bedenken van nieuwe dingen, maar om te kijken wat al loopt maar beter kan. Waar kun je ‘de satéprikker’ doorheen halen, slimme verbindingen maken. Kijk waar de energie zit, wat er al gebeurt maar nog niet goed genoeg, wat heeft een extra impuls nodig om van de grond te komen, waar is op korte termijn winst te behalen? Het gaat niet om dromen, maar om doen en beter doen! En het gaat niet om kwantiteit: liever 3 goede concrete acties dan 10 hoog over. Het Preventieakkoord is niet in beton gegoten, dus als bepaalde doelen zijn gehaald, formuleer je nieuwe doelen. Hoe lekker is het als je kunt afvinken en successen of succesjes kunt vieren.
Mocht jouw gemeente nog niet de keuze hebben gemaakt om aan de slag te gaan met een Preventieakkoord, dan adviseer ik echt om dat alsnog te doen. Ik ben me ervan bewust dat iedereen het druk heeft en dat het ‘er maar weer even bij moet’. Dat was in Waalre natuurlijk niet anders. Maar ik heb zelf mogen ervaren hoe de partners en inwoners daar hun kennis, ervaring én passie hebben ingezet om bij te dragen aan een gezond en vitaal Waalre. En dat preventie ook leuk kan zijn!”, aldus Miriam

Mocht je vragen hebben over Gezond Waalre, neem dan contact op met:

Miriam van Moll
Formateur Preventieakkoord Waalre
Mail: m.v.moll@ssnb.nl
Tel.: 06 – 20 49 19 09

Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.

  Top