Nieuw carrièrepad voor de buurtsportcoaches!

Elke dag zetten buurtsportcoaches zich in om mensen in beweging te krijgen en lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport en bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers), maar ook waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel (sociale cohesie, minder eenzaamheid, zelfredzaamheid, enz.). Daarnaast speelt de buurtsportcoach ook een steeds grotere rol bij het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.

Kortom, een functie die zich in sneltreinvaart heeft ontwikkeld in een steeds complexer werkveld. Dit vraagt veel van de huidige professionals en daarom is vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) het initiatief genomen om een carrièrepad te ontwikkelen. Onder aanvoering van de WOS hebben Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, WIJ Sportcoaches en diverse kleine/middelgrote/grote werkgevers en gemeenten een jaar samengewerkt aan een raamwerk dat uiteindelijk vertaald is naar vier generieke functiebeschrijvingen:  buurtsportcoach A t/m D, inclusief ondersteunend materiaal om dit toe te passen.

Het doel van het carrièrepad is om kwaliteit, professionaliteit en het vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Naast persoonlijke ontwikkeling het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap wordt ook mobiliteit tussen werkgevers en een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk door dit instrument mogelijk gemaakt.

Sportkracht 12 is een grote werkgever van buurtsportcoaches en heeft een bijdrage geleverd aan dit carrièrepad waarmee de professionals zich beter kunnen ontwikkelen. Een mooie erkenning voor deze beroepsgroep waar we trots op zijn.

Bij SSNB hechten we veel waarde aan goed werkgeverschap. We zijn trots op de bijdrage die we mochten leveren aan dit traject en op het resultaat.

Meer weten over het carrièrepad? Klik dan hier.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

    Top