Roosendaal beweegt!

Spelen, bewegen en sporten leveren een bijdrage aan een Gezonde Leefstijl. De gemeente Roosendaal vindt een Gezonde Leefstijl onder haar inwoners erg belangrijk. Om hier invulling aan te geven zijn in de gemeente Roosendaal 16 buurtsportcoaches van Sportservice Noord-Brabant actief. Deze buurtsportcoaches hebben een mooi sport- en beweegprogramma samengesteld. Het sport- en beweegprogramma van SSNB is onderdeel van de gemeentelijke campagne Roosendaal werkt aan bewegen, onder de noemer: RSD Beweegt.

In de periode 2015-2019 geeft Sportservice Noord-Brabant

Uitvoeringsplan ‘Gezonde Leefstijl 2015-2018’.

Door te sporten en te bewegen, leid je een gezonder en plezieriger leven. Sport & bewegen verbindt, is universeel, iedereen kan meedoen en het is gezond. Een sterke sportinfrastructuur draagt daarom bij aan integrale oplossingen voor sociaal- maatschappelijke vraagstukken waardoor ook economische belangen een impuls krijgen. Wij vervlechten de kracht van sport & bewegen in de samenleving. Sportservice Noord-Brabant bouwt mee aan een sterk sport- en beweegklimaat en daarmee aan de vitaalste provincie van het land.

Dit uitvoeringsplan sluit aan op het uitvoeringsplan: Sport en Bewegen in de Buurt 2013-2014. In deze periode heeft SSNB d.m.v. sport en bewegen een bijdrage geleverd aan: sport en bewegen in de buurt-een gezonde leefstijl-vitale sportverenigingen.

In het uitvoeringsplan is een duidelijke inhoudelijke accentverschuiving zichtbaar. De focus ligt nu niet meer alleen op sport en bewegen, maar op het realiseren van een gezonde leefstijl. Spelen, bewegen en sporten heeft een positieve invloed op leefstijl factoren. Dit betekent naast aandacht voor veilig en verantwoord sporten en bewegen ook aandacht voor een gezond gewicht. Het uitvoeringsplan Gezonde leefstijl 2015-2018 is onlosmakend verbonden met het lokaal gezondheidsbeleid.