Wijk sportvereniging Kalsdonk


In 2009 is de sportparticipatie onderzocht in Roosendaal. De uitkomsten van het onderzoek voor de wijk Kalsdonk waren verontrustend. De sportparticipatie in Kalsdonk bleef ver achter bij de rest van Roosendaal. Deze lage participatie had diverse redenen, maar de voornaamste was het lage sportaanbod in de gehele wijk Kalsdonk.

In 2010 heeft  Sportbureau Roosendaal (nu Sportservice Noord-Brabant) met de enige sportvereniging in de wijk Kalsdonk, MMS-United, het initiatief genomen voor de opzet van een Wijksportvereniging (WSV Kalsdonk) om antwoord te geven op de zeer lage sportparticipatie in de wijk.

In 2014 is de vereniging van een project van SSNB uitgegroeid tot een zelfstandige vereniging. De vereniging biedt wekelijks 15 activiteiten aan voor diverse doelgroepen van 4 t/m 75 jaar.

WSV Kalsdonk wil de sportparticipatie verhogen (en blijven verbeteren) onder alle inwoners van de wijk Kalsdonk. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De beweegarmoede moet worden tegengegaan en de sociale cohesie en gezondheid moet door beweging worden bevorderd. Onder begeleiding van deskundige trainers wordt er een breed en een vraaggericht sportaanbod aangeboden.

WSV Kalsdonk geeft mensen, die de weg naar een reguliere vereniging om welke reden dan ook niet vinden, de mogelijkheid om te sporten en bewegen!

Wilt u meer informatie over het aanbod van de WSV Kalsdonk? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.

Jerome de Clercq
Contactformulier

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief
Top