Samenwerking gemeente Roosendaal, Fontys en SSNB werpt vruchten af

Partnership brengt Roosendaal in beweging

In 2018 maakte de gemeente Roosendaal bekend een strategische samenwerking aan te gaan met Fontys Sporthogeschool op het gebied van sport en gezondheid. Met als ultiem doel zoveel mogelijk inwoners van Roosendaal actief en gezond te krijgen. Nu, ruim 2 jaar later, blijkt dit een bijzonder vruchtbaar partnership te zijn: Roosendaal is volop in beweging. Met daarbij een speciale rol voor SSNB (Sportservice Noord-Brabant).

Sport en bewegen inzetten als middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Dat is niet alleen de missie van de gemeente Roosendaal, maar zeker ook van Fontys waar studenten van de HBO-bachelor Sportkunde worden opgeleid tot beweegspecialisten. Zowel op het vlak van gezondheid als op sociaal maatschappelijk vlak kunnen zij het verschil maken. Binnen het partnership werken de Gemeente Roosendaal en Fontys Sportkunde nauw samen met CIOS Zuidwest – Praktijkleren Roosendaal bij het organiseren en begeleiden van activiteiten. Daarmee wordt zowel op HBO- als MBO-niveau invulling gegeven aan deze strategische samenwerking.

Bundeling van krachten

SSNB is door de gemeente Roosendaal gevraagd om in het partnership de rol van uitvoerder, coördinator en verbinder op zich te nemen. SSNB Programmamanager Jerome de Clercq: ‘Samen met de programmamanager van Fontys, Lotte Andrieu, ontwikkelen we een volledig programma met activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren tot deelname aan de maatschappij. SSNB heeft een leidende rol in de coördinatie en uitvoering van zowel die activiteiten, als van projecten van andere organisaties en instellingen die de vitaliteit van de inwoners van Roosendaal bevorderen. Daarbij werken we intensief samen met onze lokale buurtsportcoaches die – waar nodig – ook op de ondersteuning van de studenten kunnen rekenen. SSNB creëert dus niet alleen een hybride leeromgeving voor de studenten, maar begeleidt de studenten ook echt in de praktijk.’

Prachtige projecten

Voor de implementatie en uitvoering van de activiteiten en projecten werken de programmamanagers samen met de studenten van Fontys Sportkunde. Elk studiejaar worden zo’n 60 eerste- en tweedejaars studenten verdeeld in projectgroepen. Iedere groep krijgt per blok (vier per studiejaar) een project toegewezen waarmee de studenten aan de slag gaan. Concreet betekent dit dat zij een aantal dagen per week in het beroepenveld waar zij voor worden opgeleid, ook daadwerkelijk bezig zijn met de vitaliteit van de Roosendalers. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: de beweegprofessionals van de toekomst worden goed voorbereid op de praktijk, de inwoners van Roosendaal worden vitaler. Fontys’ programmamanager Lotte Andrieu licht toe: “Alle betrokken organisaties versterken elkaar en wij, als partner, zijn daarin samen met SSNB en de gemeente Roosendaal een spin in het web”.
Op dit moment lopen er 15 zeer gevarieerde projecten. Zo is er onder andere een groep studenten die – in samenwerking met partner GGZ – dagelijks een uur sport met mensen met een verslavingsproblematiek om hen te helpen van hun verslaving af te komen en daarmee de drempel om terug te keren in de maatschappij te verlagen. En loopt er een project bij zorginstelling SDW waar studenten dagelijks het beweegaanbod verzorgen voor de cliënten met een verstandelijke beperking. ‘Om dit project een extra dimensie te geven, hebben we ook naar samenwerking in de wijk gezocht. Dat resulteerde in een fantastische sportdag op een basisschool waar de cliënten van SDW actief aan deelnamen als spelleider of scheidsrechter. Voor alle betrokkenen was dit een onvergetelijke dag.’, aldus Jerome.

Een project waarin alles wat de strategische partners voor ogen hebben gaat samenkomen, is de sportdag van basisschool De Wending die – zodra het weer kan – in het stadion van RBC zal plaatsvinden. Deze sportdag is het ultieme voorbeeld van samenwerking en interactie tussen de verschillende partijen: de organisatie en coördinatie is in handen van de Fontys studenten die bij de uitvoering de studenten van CIOS gaan inzetten als spelbegeleiders, scheidsrechters etc. ‘Met dit evenement komen de gemeente Roosendaal en Fontys Sportkunde tegemoet aan de wens van basisschool De Wending om een bijzondere sportdag te organiseren en worden de elkaar versterkende krachten van beide onderwijsinstellingen optimaal benut’, aldus SSNB programmamanager Jerome.

Beweegmaatjes

Naast de projectmatige activiteiten heeft de strategische samenwerking tussen de diverse partijen nog iets heel bijzonders opgeleverd. Het initiatief ‘Beweegmaatjes’ loopt als een rode draad door alle activiteiten heen. De basis van dit initiatief is dat inwoners, die alleen zijn of niet kunnen of durven te sporten, worden gekoppeld aan twee studenten die elke week minstens een uur met ze gaan bewegen. Deze match wordt in overleg met lokale welzijnspartner WijZijn Traverse zorgvuldig tot stand gebracht. Het is vervolgens aan de studenten om hier een passende invulling aan te geven. Zij laten hun ‘maatje’ ervaren wat er voor hem of haar op sport- of beweeggebied mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn. De kracht van Beweegmaatjes schuilt met name in het feit dan de betrokkenen gedurende het begeleidingstraject van een jaar worden klaargestoomd om de voor hen meest effectieve actieve leefstijl daarna zelfstandig of met behulp van andere instanties voort te zetten.
Beweegmaatjes is een prachtig ‘product’ van de strategische alliantie. Begin 2020 waren er in Roosendaal 20 actieve matches. Het streven is om in 2021 minstens 30 matches tot stand te brengen. Jerome de Clercq: ‘De frisse energie en nieuwe ideeën van de studenten zijn fantastisch om te zien. Zelfs in deze coronatijd blijven zij daadwerkelijk iets voor de mensen betekenen. Zij denken in oplossingen en mogelijkheden. Het Facetime wandelen en de online beweegsessies zijn daar een concreet voorbeeld van.’

Sportstudenten Loket Roosendaal

Ook in 2021 leveren de studenten van Fontys en CIOS hun bijdrage aan de gezondheid van de Roosendalers en verschijnen zij veelvuldig in het straatbeeld. Steeds meer instellingen en bedrijven in Roosendaal willen graag gebruikmaken van de capaciteiten en kwaliteiten van de sportstudenten. Om de verschillende partijen te verbinden is op initiatief van de gemeente Roosendaal, Fontys Sportkunde, CIOS Zuidwest – Praktijkleren Roosendaal en SSNB het Sportstudenten Loket Roosendaal in het leven geroepen. Het Sportstudenten Loket Roosendaal ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van sport en gezondheid door de inzet van de sportstudenten van Fontys en CIOS. Vanaf medio januari kunnen externe partijen op www.RSDFit.nl bij het Sportstudenten Loket Roosendaal terecht met al hun (aan)vragen en worden vraag en aanbod samengebracht.

Gezien de succesvolle samenwerking in Roosendaal zijn SSNB en Fontys momenteel aan het verkennen of het haalbaar is om een regionaal partnership met meerdere, kleinere gemeenten te starten. Een eerste gesprek tussen beiden partijen staat hiervoor gepland en bij interesse van gemeentes krijgt dit komend jaar een vervolg.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vlag.

    Top