Sport NL Groen maakt verduurzaming sportclubs in Nederland toegankelijk

De komst van de nieuwe tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. ‘Het is een mooi voorbeeld waarbij verschillende partijen de handen ineenslaan om verduurzaming in de sportsector te versnellen’, zo stellen de gezamenlijke partners van de Routekaart Verduurzaming Sport. Als Sportkracht12, het landelijk dekkend netwerk van de verschillende provinciale sportorganisaties waaronder SSNB, hebben we hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Miriam van Moll, projectleider duurzaamheid SSNB: ‘Sport NL Groen geeft sportverenigingen een mooie mogelijkheid zich te oriënteren op maatregelen gericht op de CO-2 reductie van hun sportaccommodatie. Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om verenigingen daadwerkelijk te begeleiden, te ontzorgen. Daarom pakken we in Brabant door op wat er de afgelopen jaren al is gerealiseerd en bouwen we verder aan een duurzaam sportief Brabant in de breedste zin van het woord: het verduurzamen van de sportaccommodaties én een verbetering van de financiële positie en daarmee de toekomstbestendigheid van de vereniging. Hiermee dragen we bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in Nederland. En door landelijke, provinciale en lokale programmalijnen te bundelen, zorgen we voor versnelling.’

Initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu.
De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49 procent te realiseren. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF.

Sportsector kan winstgevend verduurzamen met behulp van Sport NL Groen
“Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart voor jouw sportclub. Sportclubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe.

Meer weten over Sport NL Groen?

Wil je weten hoe Sport NL Groen en SSNB jouw sportclub kunnen helpen verduurzamen? Ga naar Sport NL Groen en bekijk hoe de tool werkt, wat je ermee kunt, hoe je begeleid kunt worden door SSNB en hoe verduurzaming bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de sport.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.

    Top