Sportkracht 12 start met ontwikkeling basisscholing ‘inclusief bewegen’

Sportkracht 12 start met ontwikkeling basisscholing ‘inclusief bewegen’

In opdracht van de Landelijke Academie Buurtsportcoaches gaat SSNB in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie namens Sportkracht 12 aan de slag met het ontwikkelen van een scholing ‘inclusief bewegen’. Sport en bewegen kan een uitstekend middel zijn om inclusie, diversiteit en verdraagzaamheid een boost te geven. Het haalt mensen uit hun isolement en verbindt groepen. Het bevordert integratie, zingeving en een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte.

Het thema Inclusief Sporten en bewegen krijgt, nadat het ook is opgenomen in de landelijke-, provinciale- en lokale sportakkoorden, steeds meer aandacht. Om de ambitie te realiseren dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving zijn bewustwording creëren en kennisvergroting belangrijk, zodat inclusief sporten en bewegen vanzelfsprekend wordt voor iedereen. Daarvoor is een omslag in het denken en doen over sporten en bewegen nodig en tevens een bewuste (duurzame) reflectie op grondhouding en manier van (samen)werken.

Om buurtsportcoaches tools aan te reiken om mee te werken aan een inclusieve sportomgeving bevat deze scholing verschillende onderdelen. Zo gaan de deelnemers bewust nadenken en in gesprek over inclusie en diversiteit in de sport. Ze erkennen dat ze zichzelf te allen tijden meenemen in hun werkzaamheden en in de samenwerking met professionals en de doelgroep(en). Daarnaast krijgen de deelnemers inzicht in de doelgroepen en thematieken binnen het thema Inclusief Sporten en Bewegen. Ze weten het thema te duiden, te kunnen plaatsten i.r.t. Aangepast Sporten, en kunnen dit uitleggen aan iemand anders zoals aan hun collega’s, (potentiële) opdrachtgevers en samenwerkingspartners (zoals sport- en beweegaanbieders). Deze kennis kan vertaald worden naar de lokale situatie door relevante praktijkvoorbeelden en de successen van domein overstijgend samenwerken toe te passen. Deze basisscholing zal bestaan uit een dagdeel. De verwachting is dat de scholing in het najaar voor het eerst wordt aangeboden in twee pilotregio’s, om deze vervolgens bij te schaven en te ontsluiten via de vijf regionale academies.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.

    Top