Sportkracht12 start met kosteloze begeleiding van sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties

Sportkracht12, de landelijke organisatie waarin alle Provinciale Sport Organisaties (PSO’s) zijn verenigd, treedt per 1 februari toe tot het netwerk van NOC*NSF voor het begeleiden van sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Met haar landelijke dekkend netwerk speelt Sportkracht12 een essentiële rol in de Routekaart Verduurzaming Sport. De doelstelling van deze routekaart betreft 95% CO2 reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030.

Onderscheidende rol Sportkracht 12
Door deze samenwerking aan te gaan als Sportkracht12 en niet als afzonderlijke PSO’s zijn we nog beter in staat onze krachten te bundelen; we zijn een lerend netwerk. We maken dus landelijk gebruik van een eenduidige aanpak, gebaseerd op de kennis en ervaring van een aantal PSO’s waarvoor verduurzamen van sportaccommodaties al jaren een van de strategische thema’s was. Deze PSO’s zijn reeds vanaf de start in 2020 leverancier van NOC*NSF bij de uitvoering van deze begeleidingstrajecten.

Daarnaast onderscheiden we ons van andere partijen in de markt door onze onafhankelijkheid. De professionals van Sportkracht12 beschikken naast de nodige expertise ook over een interessant (duurzaamheids-)netwerk. Ze spreken, door hun jarenlange samenwerking met de sportsector op uiteenlopende thema’s, als geen ander de taal van de verenigingen. Ook onze kennis van het lokale en regionale sportlandschap maakt ons uniek.

Noodzakelijke CO2-reductie en behoud sterk verenigingslandschap
In samenwerking met tal van partners worden sportaccommodaties in Nederland de komende jaren verduurzaamd. Daarnaast zorgt de besparing op de energielasten voor een directe verbetering van de financiële positie en daarmee de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen. Een belangrijke reden om hiermee aan de slag te gaan, juist als je vereniging hard geraakt wordt door corona. Daarnaast vervul je als vereniging een bredere maatschappelijke functie en steun je lokale ondernemers. Hiermee draagt de energietransitie bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.duurzamesportvereniging.nl of neem contact op met de PSO in jouw provincie.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vlag.

    Top