Subsidiemogelijkheid Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Urgentie

Afgelopen jaren is uit onderzoek naar voren gekomen dat volwassenen met een lager inkomen en lagere opleiding minder sporten en bewegen. Het verschil met volwassenen met een hoger inkomen en hogere opleiding, lijkt door de coronacrisis alleen maar toegenomen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur geeft een extra impuls aan de sport- en beweegdeelname van volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Daarmee kunnen de negatieve effecten van de coronacrisis op het sport- en beweeggedrag bij volwassenen gereduceerd worden en onder hen structureel sport en bewegen stimuleren.

Subsidiemogelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent de urgentie en stimuleert gemeenten middels een subsidie om het Volwassenenfonds Sport & Cultuur te omarmen. VWS biedt 50 gemeenten de mogelijkheid om de lokale coördinatiekosten te reduceren en stelt daarom een budget van € 10.873,60 per gemeente beschikbaar. Dit ontlast de deelnemende gemeenten in de (opstart)kosten van de activiteiten en het inrichten van het netwerk. Hierdoor kunnen zij meer budget besteden aan vergoedingen voor de doelgroep. Naast een financiële bijdrage voor de lokale coördinatiekosten, stelt de subsidie een activiteitenbudget beschikbaar (€ 2.000 excl. BTW per gemeente) voor de uitvoering van één of meerdere sport- en beweegactiviteiten van de menukaart met sport- en beweegactiviteiten, aan deze menukaart wordt momenteel nog hard gewerkt. Let op! Er is budget voor 50 gemeenten, op is op!

Wat betekent dit voor de gemeente?

De adviesgesprekken om het Volwassenenfonds Sport & Cultuur binnen de gemeente in te richten worden vergoed. Hiervoor wordt een bedrag van € 273,60 excl. BTW beschikbaar gesteld. Daarnaast worden de huidige coördinatiekosten (1 uur per week gedurende één jaar) op de huidige licentiekosten in mindering gebracht. Dit gaat om een vast bedrag van € 2.150,- excl. BTW (zie tabel 1). Tot slot worden er per week 3 uur aan coördinatiekosten beschikbaar gesteld (gedurende één jaar) om het Volwassenenfonds volledig in te richten binnen de gemeente. Dit gaat om een bedrag van € 6.450,- excl. BTW.

Als uw gemeente gebruik wilt maken van deze eenmalige stimuleringsimpuls, dan kan de coördinator van het Volwassenenfonds (Demy Weertman) het aanvraagformulier samen met u invullen. Dit aanvraagformulier zal medio oktober gereed zijn en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zal aan de hand van het formulier beoordelen of de subsidie wordt toegekend.

Interesse? Reageer dan snel!

Bent u geïnteresseerd in deze subsidie en zou u graag een verkennend gesprek inplannen met onze provincie coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Stuur dan snel een mailtje naar Demy Weertman of neem telefonisch contact met haar op via 06 – 41 33 85 63.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.

    Top