Terugblik dialoogtafels strategische thema’s sport & bewegen 13 juni 2022

Op maandagochtend 13 juni 2022 ontvingen we bij omni-vereniging Were Di in Tilburg wethouders en beleidsmedewerkers uit Brabant om met elkaar de dialoog aan te gaan over een aantal strategische thema’s op het gebied van sport & bewegen.

Met zowel passie als professionaliteit hebben we gespard over wat er binnen onze provincie nodig is om te blijven ontwikkelen en impact te realiseren ten aanzien van sport & bewegen (in de openbare ruimte en bij vitale sportverenigingen), gezondheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

Directeur Brigitte Musters schetste bij de aftrap kort de verkenningen. Vervolgens pitchten de verschillende experts hun thema, waarna de aanwezigen zich verspreidden over de verschillende dialoogtafels. In een pressure cooker en met een interactieve werkvorm gingen we met elkaar in gesprek over wat er binnen onze provincie nodig is om op deze thematieken te versnellen en zo lokaal impact te genereren. Daarbij ging het om inhoud en context.

Thema’s die aan de orde kwamen:

 • Iedereen doet mee
 • Beweegvriendelijke omgeving, bewegen in de openbare ruimte
 • Duurzaam Sportief Brabant
 • Gezond door bewegen en sporten
 • Vitale sportverenigingen
 • En er was een ‘blackbox’ waar overige onderwerpen konden worden ingebracht.

De bijeenkomst was succesvol, we hebben veel waardevolle inzichten, kansen en dromen opgehaald. De uitwerking van deze ochtend delen we met alle beleidsmedewerkers, wethouders, gedeputeerde van de provincie en ministerie van VWS.

Enkele quotes van deelnemers:

Maikel Veroude, Beleidsmedewerker sociale opgaven openbare ruimte bij Gemeente Tilburg
“Ik vond de bijeenkomst van SSNB goed georganiseerd! Heel fijn dat de doelgroep aanwezig was. Daarnaast was de inhoud heel interessant.”

Rob van Daal, Beleidsadviseur sport en verenigingscontactfuntionaris bij Gemeente Waalre
“Ik heb een inspirerende bijeenkomst mogen bijwonen op 13 juni. Erg fijn om samen met collega’s ambtenaren, bestuurders en medewerkers van SSNB te sparren over de kansen en uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. We hebben hopelijk waardevolle input kunnen creëren voor SSNB, zodat we gezamenlijk Brabant nog meer in beweging kunnen krijgen!”

Sandra Joosten, Beleidsmedewerker Sport bij Gemeente Gemert-Bakel
“Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij we met elkaar hebben gesproken en gediscussieerd wat het sport/beweeglandschap nodig heeft de komende jaren. Én waar de uitdagingen zitten. Bij de onderwerpen waar ik bij zat (gezondheid, vitale sportaanbieders) hebben we enkele onderwerpen goed uit kunnen diepen en werd er levendig gediscussieerd wat wij als gemeenten zelf kunnen doen en waar we ondersteuning vanuit het rijk en provincie ondersteuning nodig hebben. Goed om elkaar te spreken over deze onderwerpen en van elkaar te horen welke wensen, dromen en kansen je collega’s van andere gemeenten zien en deze te spiegelen aan je eigen visie. Dit levert inzichten op en input voor mijn eigen werk. De bijeenkomst was goed georganiseerd, complimenten!”

Jeffrey Rijneveen, Beleidsadviseur sport bij Gemeente Bergen op Zoom
“Heel vaak denken we alleen aan wat er bij onze eigen gemeente speelt. Maar als je ze bij elkaar zet, merk je dat iedereen met hetzelfde worstelt. We zouden veel beter samen kunnen optrekken om kennis te delen en te bepalen waar de prioriteiten liggen. En daar zie ik voor SSNB een mooie rol weggelegd.”

Ralf van der Heijden, Beleidsmedewerker / Projectleider Sport en Recreatie bij Gemeente ’s-Hertogenbosch
Ik heb de bijeenkomst als een plezierige en nuttige bijeenkomst ervaren. Op een aantal interessante onderwerpen die voor alle gemeenten actueel zijn, hebben we van gedachte gewisseld en ervaringen gedeeld.

Hilde Wijers‑Coenen, Beleidsadviseur Sociaal bij Land van Cuijk
Het was een leerzame ochtend waarin we ideeën hebben aangedragen over de ontwikkeling van het sportbeleid in Brabant, en wat daarvoor nodig is vanuit gemeente, Provincie en de Rijksoverheid.

Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

  Top