Gratis infosessie over landelijk programma ‘Doortrappen’

Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen toeneemt. Daarom gaan we samen ‘Doortrappen’.

Doortrappen, een landelijk programma
Het landelijk programma Doortrappen heeft de ambitie ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen waardoor ze veiliger kunnen fietsen. Het lokale netwerk rondom ouderen in een gemeente helpt daarbij. Doortrappen reikt tools aan om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al komen.

Doortrappen in Brabant
In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaan SSNB en Zet samen aan de slag om het programma ‘Doortrappen’ bij lokale overheden en organisaties op de agenda te krijgen. Zo wil de provincie de kans op fietsongevallen bij ouderen verkleinen en de gezondheid en de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Het programma sluit aan op de provinciale en gemeentelijke doelen op het gebied van verkeersveiligheid, fietsstimulering, sport en beweging, maatschappelijke participatie, positieve gezondheid en de inclusieve samenleving.

Heb je de Q&A sessies op 21 en 22 september gemist maar ben je toch geïnteresseerd in de mogelijkheden van het programma Doortrappen? Dan heb je nog een kans om aan te sluiten bij een digitale Q&A sessie op donderdag 15 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.
Meld je hier aan voor deelname aan deze sessie

Nu al meer weten over doortrappen?
Bezoek de website van het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Of neem contact op met Demy Weertman (d.weertman@ssnb.nl of 06-41338563).

SSNB en Zet bieden deze Q&A sessies aan in opdracht van Provincie Noord-Brabant

Webredactie SSNB
Contactformulier


    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB
    Top