Weerbaarheidstraining voor ouderen

In Etten-Leur en Zundert hebben de buurtsportcoaches de handen in één geslagen en het initiatief genomen om samen met allerlei lokale partners een weerbaarheidstraining voor ouderen op te zetten. Tijdens vier bijeenkomsten werd iedere bijeenkomst een ander thema behandeld. De bijeenkomst werd afgesloten met fysieke training. Met maar liefst twintig deelnemers per bijeenkomst zijn de buurtsportcoaches super tevreden. ‘Dit geeft voldoende aanleiding om volgend jaar weer een training te starten’, aldus Martijn Hentzen, coördinator voor de buurtsportcoaches in Etten-Leur.

Buurtsportcoach Marian kwam een jaar geleden met het idee omdat ze tijdens haar werk in de zorg merkte dat ouderen onzeker zijn over hun weerbaarheid. Zij kreeg als verzorgende regelmatig vragen van ouderen over hoe ze bij bepaalde situaties moeten reageren, denk aan vreemde e-mails of in het donker over straat wandelen. Zij heeft met een aantal groepen ouderen besproken waar zij behoefte aan zouden hebben tijdens een dergelijke training. Tijdens een brainstormsessie kwamen er vier thema’s naar voren waar de training uit zou moeten bestaan; mentale weerbaarheid, valpreventie, bankfraude en veiligheid op straat. Tijdens iedere bijeenkomst werd er aandacht besteed aan fysieke weerbaarheid. Volgens Martijn en Marian was één van de succesfactoren dat deelnemers ook daadwerkelijk situaties oefenden en niet alleen voorlichting kregen. Hierdoor bleef de informatie die gedeeld werd volgens de deelnemers beter hangen.

De buurtsportcoaches hebben de training kunnen realiseren door budget aan te vragen vanuit het Sportakkoord. Doordat ze voldoende uren konden investeren in de voorbereiding, hebben zij de juiste partners weten te betrekken. Zo werkte een lokale zelfverdedigingsschool mee om het onderdeel ‘fysieke weerbaarheid’ mogelijk te maken. Daarnaast werd de Rabobank betrokken voor voorlichting over bankfraude, de politie voor ‘veiligheid op straat’ en een gecertificeerd trainster voor valpreventie. Martijn en Marian vonden het belangrijk dat er vooral lokale partners met kennis en kunde werden betrokken die ook herkenbaar zijn voor de doelgroep.

‘Het mooie was dat tijdens de trainingen, deelnemers elkaar zelf tips gingen geven. Wanneer iemand je adviezen geeft waar jij je gelijkwaardig aan voelt, neem je snel dingen van elkaar aan. Mensen gaven elkaar tips en vertelden over situaties waar zij zelf mee te maken hebben gehad’, verteld Martijn Hentzen. Daarnaast werd er wekelijks gevraagd waar de deelnemers nog meer behoefte aan hadden zodat dat (wanneer mogelijk) kon worden toegepast in de daarop volgende bijeenkomst. Nu de training is afgerond, is de groep deelnemers ondergebracht bij de zelfverdedigingsschool waar zij één keer per maand blijven trainen. De deelnemers (allen tussen de 65 en 85) zijn allemaal ontzettend te spreken over de training en hebben aangegeven dat het hen echt iets gebracht heeft.

Heeft dit bericht je enthousiast gemaakt en heb je vragen voor Martijn en Marian? Benader ze dan gerust via buurtsportcoachetten-leur@ssnb.nl.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vlag.

    Top