Inge Kuipers

Inge Kuipers, programmaregisseur GUUS beweegt je gemeente Uden

“Soms moet je aan andere touwtjes trekken dan sport”

“Dat was echt gewoon janken hoor! Heel spannend en bizar gaaf.” Inge Kuipers vertelt levendig over die eerste keer dat ze een marathon uitliep en finishte in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Of het nou op het hockeyveld is, of bij het fietsen, wandelen of hardlopen van lange afstanden: sport is voor haar echt ontspanning. “Ik word geen leuker mens als ik een tijdje niks heb gedaan,” lacht ze. Maar nog meer dan alleen sport en bewegen, is het bredere thema gezondheid voor Inge heel belangrijk. En dan met name de preventieve kant: hoe blijf je fit en gezond?

Positieve gezondheid

Inge zet zich vanuit SSNB in als programmaregisseur voor GUUS beweegt je in de gemeente Uden. Samen met haar collega’s en samenwerkingspartners gaat ze voor een gezonde omgeving en leefstijl voor alle Udenaren, van 0 tot 100 jaar. Eerder heeft ze gewerkt als teammanager bij een zorgorganisatie. “Wat ik daar merkte was dat ik veel bezig was met ziekteverzuim. Dat gebeurde vooral reactief, gericht op de terugkeer van zieke medewerkers. Maar hoe zorg je er nu voor dat mensen niet ziek worden? We zijn daar toen een project over Positieve Gezondheid gestart. Ik krijg echt energie van die preventieve kant. Dus daar wilde ik meer mee gaan doen. In mijn huidige rol ben ik een netwerker en verbinder tussen heel veel verschillende partijen in het lokale maatschappelijk veld. Zodat we met elkaar een zo gezond mogelijke leefomgeving creëren en op preventieve wijze mensen zoveel mogelijk uit de zorg en ondersteuning houden. Bewegen en sport is daarvan een onderdeel, maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig met thema’s als eenzaamheid en dementie. Mijn focus ligt op kwetsbare doelgroepen. Soms moet je aan andere touwtjes trekken dan sport, als je iemands gezondheid wilt verbeteren. Vanuit de benadering van Positieve Gezondheid gaat het bijvoorbeeld ook over meedoen, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren en zingeving.”

In de actiestand

Rondom het thema eenzaamheid staat een mooie ontwikkeling op stapel. Inge: “Ik hoop dat we dit jaar nog een online training kunnen aanbieden, juist voor die mensen die eenzaam thuis zitten en buiten beeld blijven van zorgorganisaties. De laagdrempelige tool zorgt voor bewustwording: wat is eenzaamheid en wat doet het met je. Maar je leert vooral ook over handvatten en vaardigheden: wat kun je eraan doen. Met hele praktische stappen komen mensen in de actiestand. Een andere ambitie voor dit jaar: het openen van multifunctionele sporttoestellen in het Udense sportpark. Dit is een mooie pilot waar allerlei lijnen samenkomen. We hebben nauwgezet de behoeften en belangen inzichtelijk gemaakt en werken met de leverancier, inwoners, sportaanbieders, fysiopraktijken en een ouderenzorginstelling aan de realisatie voor een hele brede doelgroep. Fitte volwassenen, kinderen en ouderen: iedereen in beweging!”

Top